umbrella png

Capital

Udruženje za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta

Poslovni portal Capital

www.capital.ba

Uvod

Poslovni portal CAPITAL.ba osnovan je 2007. godine od strane Udruženja za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta Banja Luka. Capital.ba je istraživački portal koji se bavi poslovnim temama. Portal Capital.ba prati finansijske oblasti, poslovanje, tokove novca. Pored toga, prati i rad institucija u oblasti privrede, trošenje budžetskog novca. Pratimo poslovanje i zakonitost rada, radimo finansijske analize rada pojedinih organa ili analizu trošenja novca. Analiza tržišta i cijena u datom trenutku.

CAPITAL.ba je jedan od najčitanijih i najcitiranijih portala ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Osnovni cilj portala je – da privrednicima, investitorima i građanima pruži brze, tačne i ažurne ekonomske informacije iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona. Naš slogan „Informacija je kapital“ pokazuje najbolju posvećenost objavljivanju vijesti iz više izvora.

Udruženje za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta iz Banja Luke je i osnivač Energetikars.com portala specijalizovanog za izvještavanje o najnovijim dešavanjima i trendovima u oblasti energetike. Portal postoji od 10. januara 2013. godine, od kada kontinuirano nudi najnovije vijesti iz oblasti hidroenergije, solarne energije, toplotne energije, energije vjetra, energetske efikasnosti, kao i dešavanja u sektoru nafte i plina. Cilj portala je da privatnim kompanijama, javnim ustanovama i preduzećima, kao i investitorima i građanima pruži brze, tačne i ažurne informacije iz oblasti energetike iz BiH, regiona i svijeta.

Šta je u fokusu medija

Poslovni portal Capital.ba je istraživački portal koji se bavi poslovnim temama. Portal Capital.ba prati finansijske oblasti, poslovanje, tokove novca. Pored toga, prati i rad institucija u oblasti privrede, trošenje budžetskog novca. Pratimo poslovanje i zakonitost rada, radimo finansijske analize rada pojedinih organa ili analizu trošenja novca. Analiza tržišta i cijena u datom trenutku.

Nagrade

 • Nagrada Evropske unije za istraživačko novinarstvo u BiH koju je dobio glavni i odgovorni urednik poslovnog portala CAPITAL.ba Siniša Vukelić, 2016. godine
 • Novinari CAPITAL-a dobijali su nagradu Antikorupcijske mreže BiH (ACCOUNT) za najbolju priču o korupciji, 2017., 2018., 2019.
 • Nagrada Udruženja „BH novinari“ i „Uniqa osiguranja“ za najbolji tekst o osiguranju u BiH, 2019. godine
 • Nagrada Direkcije za evropske integracije BiH i Društva novinara BiH, uz podršku Švedske, za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja BiH u Evropsku uniju, 2021. godine

Najuspješnije priče

 • CAPITAL je otkrio informaciju o dokapitalizaciji “Hidroelektrane na Trebišnjici” (HET), analizirao i obradio temu u nekoliko nastavaka, ukazujući na negativne efekte ukoliko se provede planirani model dokapitalizacije, što je do sada pozitivno uticalo, primoravajući Vlada Srbije da odustane od načina dokapitalizacije, hitne izmjene zakona i ponude znatno veće cijene dionica.
 • Capital je jedini znao i informisao javnost o najvećem sporu oko kriptovaluta u Evropi. Objavljivanjem ovog slučaja pokrenut je niz procesa, poput smjene direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske, kao i povlačenja štediša iz Unikredit banke.
 • Portal CAPITAL je krajem januara ove godine otkrio da je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske uspostavilo monopol u oblasti kontrole opreme pod pritiskom bez ikakvog pravnog osnova kako bi ovaj unosan posao dodijelilo dvije kompanije bliske vlasti i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
 • Vlasnici “Optima grupe” Banja Luka, investitori iz Rusije, dokapitalizacijom su za manje od tri godine u to preduzeće upumpali 1,77 milijardi maraka. Iako je ovo najveća strana investicija u Republici Srpskoj od njenog postojanja i prilika koju Vlada, ali i investitori, ne bi propustili iskoristiti za promociju, sve se odvija pod velom tajne i daleko od očiju javnosti. Ono što je čudno, a uzgred i zabrinjavajuće, jeste da nadležne institucije nisu previše upućene u ove transfere, niti su svjesne u kakvim namjerama Rusi sve to rade.

Umrežavanje

Capital je članica Ethical Journalism Network i Vijeća za štampu i online medije BiH.

Projekti

 • “Ekonomija i korupcija” (2022-2023) uz podršku Ambasade SAD-a u BiH. Cilj: Glavni cilj projekta je predstaviti javnosti obrazac i prirodu korupcije i kriminala koji pogađaju poslovni sektor, kako bi se ojačao integritet i transparentnost između javnih službenika i poslovnog sektora te zagovarao i promovirao povoljno okruženje za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini.
 • “Analiza uslova rada” (2022-2023) podržana od strane Globalne inicijative. Cilj: Cilj je poboljšati kvalitet i kvantitet informacija, omogućiti redovnije i detaljnije izvještavanje, poboljšati razumijevanje i kapacitet lokalnih aktera za suzbijanje ranjivosti povezanih s organiziranim kriminalom i korupcijom, te na taj način unaprijediti rano upozoravanje i prevenciju i ojačati lokalnu otpornost.
 • „Koliko nas košta (ne)partnerstvo u NATO-u?“ (2022-2023) uz podršku Ambasade SAD-a u BiH. Cilj: Osnovni cilj projekta je približavanje osnova Evroatlantskog partnerstva i njegovih osnovnih mehanizama građanima. Projekat će uticati i na svijest i informisanost građana u 5 ključnih oblasti evroatlantskog partnerstva: dijalog o sigurnosti i saradnji, mirovne operacije, reforma odbrane, spremnost za katastrofe i saradnja u oblasti nauke i ekologije.
 • “Razvoj kapaciteta” (2022-2023) podržan od strane British Council-a i Thomson fondacije. Cilj: Glavni cilj poslovne ideje je povećanje čitalaca portala i broja pratilaca društvenih mreža za 20%
 • “Regionalne poslovne prakse: Dijeljenje najboljeg sa Zapadnog Balkana” (2022-2023) uz podršku Stars4Media.eu. Cilj: Tri medijske kompanije iz različitih zemalja Zapadnog Balkana imaju za cilj da stvore mrežu/platformu za saradnju, koja bi im omogućila da prezentuju poslovne vijesti i reklamne sadržaje u sve tri zajednice u koje su uključeni.
 • „Podrška specifičnim dugoročnim sveobuhvatnim ciljevima razvoja“ (2022-2023) uz podršku Internews-a od strane USAID-ovog MEA. Cilj: Unapređenje operativnih sposobnosti medijskih kuća u oblastima poslovnog upravljanja i strategije, mobilizacije resursa, sajber sigurnosti i pravne zaštite.
 • „Fond dobre priče“ (2022) podržan od strane USAID-ovog MEA fonda dobre priče. Cilj: U predizbornom i izbornom periodu nametnuti ekonomske teme, podsjetiti vlast i opoziciju da je ekonomija ključni faktor razvoja društva, ali istovremeno zainteresovati građane za ove teme.
 • “Medijske reportaže 2022” (2022) uz podršku Medija centra i EU. Cilj: Unaprijediti kvalitet, relevantnost i doseg informativnog izvještavanja u bh. medijima o BiH i njenoj EU perspektivi.
 • „Tajni tok javnih sredstava“ (2022-2023) uz podršku EED. Grant podržava Capital.ba, renomirani portal za nezavisno i istraživačko novinarstvo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i pruža osnovnu i razvojnu podršku za nastavak njihovog rada u istraživanju slučajeva korupcije i zloupotrebe javnih sredstava.
 • “Mediji za sve – Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu” (2021-2022) uz podršku British Council-a, Cilj: Učiniti jačim i nezavisnijim medije, koji će dovoditi u pitanje odgovornost donosioca odluka i objektivno izvještavati o devijacijama društva
 • „Sigurne vesti“ (2021 – 2022) uz podršku Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Mreže sigurnih novinara i EU. Cilj: Uticati na stvaranje kritičkog mišljenja i pritiska javnosti koji će se artikulisati prema donosiocima odluka, kako bi se zakonima, propisima i odlukama koje donose doprinijelo poboljšanju stanja u oblasti medijskih sloboda i sigurnosti novinara.
 • Medijske reportaže o pitanjima vezanim za EU integracije” (2021) uz podršku EU u BiH. Cilj: Unaprijediti kvalitet, relevantnost i doseg informativnog izvještavanja u bh. medijima o BiH i njenoj EU perspektivi.
 • “Informacijom do sigurnosti građana” (2021 -2022) uz podršku Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini – BIRN BiH, Cilj: Kreirati istraživačke priče o kapacitetima državnih institucija nadležnih i za radikalne grupe kao suzbijanje terorizma i radikalizma.
 • „Rodno osjetljivo budžetiranje“ (2021) uz podršku UN Women u BiH. Cilj: Podići svijest o važnosti rodno odgovornog budžetiranja kroz priče o ljudskim interesima.
 • „Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu“, uz podršku Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini – BIRN BiH. Program pripravništva za mlade novinare: prvi ciklus od novembra 2020. do februara 2021.; drugi ciklus jul 2021 – oktobar 2021.
 • “Budžet odgovor na COVID-19” (2020 -2021), podržan od IMEP – CPCD. Cilj: Doprinijeti naporima u borbi protiv korupcije istraživanjem i objavljivanjem podataka o preraspodjeli javnih sredstava uzrokovanih pandemijom COVID-19 i raspodjelom poticaja za oporavak
Društvene mreže Brojke Adresa Kontakt osoba
Capital.ba

 

Portal Capital

 

Capital.ba

 

Portal Capital

Facebook: 17.453 Jovana Dučića 52

78000 Banjaluka

Tel: 051 962 946

Siniša Vukelić, predsjednik Udruženja

Mob: 065/515-532

Email: [email protected]

Twitter: 4.479
Instagram: 1.095
YouTube: 62
Website: 1.627.815

O nama

"Umbrella" UBA predstavlja Mrežu istraživačkih medija, čiji će članovi vršiti pritisak na javnost izvještavajući o protuzakonitim, koruptivnim, nelegalnim i drugim radnjama koje nagrizaju društveni sistem u Bosni i Hercegovini.

UBA

RESURSNI CENTAR

ČLANICE

PRIDRUŽI NAM SE