umbrella png

Inforadar.ba

Udruženje za medijski aktivizam (UMA)

Inforadar.ba

www.inforadar.ba

Uvod

 

Portal InfoRadar.ba pokrenut je sa misijom potpunog ostvarivanja prava javnosti na informiranost o bitnim pitanjima iz društveno-političkog života; unapređenju kritičkog mišljenja, slobode govora, nezavisnog, istraživačkog i analitičkog novinarstva. Za portal inforadar.ba pišu hrabri, nezavisni i istaknuti intelektualci i novinari.

Producirali smo velik broj kritičkih tekstova, antikorupcijskih i istraživačkih priča bez kojih medijska scena u BiH ne bi bila ista. To su prepoznali brojni čitaoci i stručnjaci – nezavisni intelektualci i novinari – koji nam daju veliku podršku u radu na što smo posebno ponosni.

Kao novi na medijskoj sceni, Inforadar je brzo stekao mnogobrojnu publiku. Prema Google analitici, portal je imao 480.642 korisnika  i 951.109 sesija u 2020.godini. U 2021. godini. portal  ima 513.227 korisnika, 1.013.259 sesija.  Inforadar Facebook stranica ima 20.3 K likes.

Jedan od najvećih uspjeha koje smo postigli je stvaranje jake mreže saradnika nezavisnih novinara i intelektualaca koji su inforadar.ba prepoznali kao medij dijaloga i borbe za transparentnost u društvu i demokratske vrijednosti. Udruženje UMA – portal Inforadar uspješno je realiziralo niz projekata vezanih za borbu protiv korupcije, izvještavanje o izborima i promociji kritičkog mišljenja. Proveli smo uspješno projekte i nastavili saradnju sa Centrom za razvoj medija i analize (CRMA), IMEP, European Endowment for Democracy (EED) i National Endowment for Democracy (NED).

Inforadar je bio nominiran za specijalnu nagradu European Press Prize 2021 godine.

 

Šta je u fokusu medija

U dosadašnjem radu portal Inforadar.ba objavio je preko 80 istraživačkih priča o korupciji i kriminalu  i više od 300 društveno-političkih analiza i komentara, te niz intervjua i priča od važnosti za javni interes. Inforadar je jedan od prvi medija koji je počleo sa live prenosima svih bitnih društvenih događaja.Udruženje UMA uspješno je provela 7 različitih projekata sa fokusom na otkrivanje korupcije, monitoring vlasti, društveno političku kritiku i analizu.

Najuspješnije priče

 

Projekti

  • Analitičko izvještavanje o Općim izborima 2018. i novoizabranoj vlasti, te uključivanje mladih novinara i studenata novinarstva u aktivno praćenje i analize javnih politika“, uz podršku IMEP programa (2018-2019)
  • Korupcija i klijentelizam u institucijama vlasti BiH“, uz podršku Centra za razvoj medija i analize (2019) sa ciljem otkrivanja koruptivnih radnji u radu kantonalnog pravosuđa, funkcioniranju državnih carina i institucija sistema, nelegalnom trošenju budžetskih sredstava te javnim nabavkama.
  • Korupcija u obrazovanju, zapošljavanju i potrošnji budžetskog novca“, uz podršku Centra za razvoj medija i analize (2019) sa ciljem otrkivanja koruptivnih radnji u oblasti obrazovanja, prodaje diploma, neleganom poslovanju, korupciji pri zapošljavanju, nelegalnom trošenju budžeta te javnim nabavkama.
  • Privredni kriminal i korupcija u javnim preduzećima i institucijama”, uz podršku Centra za razvoj medija i analize (2020-2021) sa ciljem otkrivanja i objave koruptivnih radnji u javnim preduzećima i institucijama.
  • Podsticanje javne debate putem online medija“, uz podršku NED-a (2020-2021), sa ciljem produkcije analitičkih i antikorupcijskih tekstova od javnog interesa, te veće uključenosti publike u javnim debatama
  • Komplementarna strateška podrška za razvoj i osamostaljenje online platforme”, uz podršku EED-a (2019-2021) sa ciljem nabavke opreme, podrške mediju, zaposlenju novinara, stvaranju mreže saradnika, produkcija tekstova.

 

Društvene mreže Brojke Adresa Kontakt osoba
Inforadar portal

 

Inforadar.ba

 

 

Facebook: 20.3K Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo  

 

Twitter: 1.708
Instagram: –
YouTube: –
Website: 70.000 mjesečno

 

O nama

"Umbrella" UBA predstavlja Mrežu istraživačkih medija, čiji će članovi vršiti pritisak na javnost izvještavajući o protuzakonitim, koruptivnim, nelegalnim i drugim radnjama koje nagrizaju društveni sistem u Bosni i Hercegovini.

UBA

RESURSNI CENTAR

ČLANICE

PRIDRUŽI NAM SE